__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване“ в Общинска администрация Мездра

 

Обявление

Заповед за обявяване на конкурса

 

Конкурса в Административен регистър