____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване“ в Общинска администрация Мездра

 

Обявление

Заповед за обявяване на конкурса

 

Конкурса в Административен регистър

https://www.livechatalternative.com/