____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1 (една) за сержант във военни формирования от Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 951/23.11.2018г. са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант  във военни формирования от Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:
 

  

- в.ф.34750 – Карлово

 

- в.ф.22160 – Плевен     

- в.ф.22220 – Сливен

 

Документи се приемат до
 
28.12. 2018 г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/