____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 2 (две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2(две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
 
1(една) офицерска длъжност за военно формирование 24350 – Кочово;
 
1(една) длъжност за офицерски кандидат)за военно формирование 22060 – Велико Търново


Срок за подаване на документи:
 
18.12.2018 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
https://www.livechatalternative.com/