____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност в служба „Военна полиция“ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ОБЯВА
 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност  в служба „Военна полиция“ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

- Инспектор в Регионална служба „Военна полиция“ – гр.Варна

Срок за подаване на документи:

14.12.2018 г.


За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/