__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра работи успешно по два проекта по Програма Интеррег V-А Румъния- България

DSC08751
155 проекта се реализират към момента между България и Румъния по Програма Интеррег V-А Румъния- България. Програмата, чиято цел е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти, е в четвъртата си година на изпълнение.
В динамичния регион между двете държави, 470 км естествена граница е река Дунав. Европейските средства са важен източник за решаване на общи идетифицирани проблеми, затова и партньорствата, създадени по програмата, ефективно допринасят за намиране на общи решения.
До момента равносметката на изпълнението на програмата е следната:
 
199 одобрени проекта от 855 представени проекта, на стойност около322 млн. евро;
155 договорени проекта, на стойност около 227 млн. евро;
116 проекта в изпълнение, на стойност около 200 млн. евро;
38 приключени – на стойност 27 млн. евро.
 
През 2018 година Община Мездра подписа две партньорски споразумения по проекти „Добре дошли в средновековието“ и  „Съвместни усилия срещу природни бедствия“.
 
Първият е с община Добрословени и включва провеждане на два фестивала за популяризиране на средновековните бит и култура. Този в Мездра е част от културния календар на общината и ще се проведе в АК “Калето“ от 14 до 19 май 2019 г. В него ще вземат участие представители от трансграничния регион.
 
Вторият проект е между Община Мездра и Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния и е на обща стойност 937 151,73 евро. Като основна инвестиционна дейност в Община Мездра, е предвидено укрепване на свлачището до с. Игнатица и изграждане на система за ранно оповестяване.
 
Проектите, които се изпълняват на границата между Румъния и България, дълга 610 км, спомагат за създаването на гранични и междукултурни  мостове чрез повишаване на обществената осведоменост относно предимствата на трансграничното сътрудничество.