____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Дo Милена Христова

Дo Милена Христова
 
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 
№ 408-1/26.06.2018 година и № 767-1/07.12.2018


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 408-1/26.06.2018 година и АУЗ № 767-1/07.12.2018 година.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdpa.bg  10.01.2019 година
 
Дата на сваляне: 25.01.2019 година
https://www.livechatalternative.com/