__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване“ в Общинска администрация Мездра

Обявление

Заповед за обявяване на конкурса

 

Връзка към Административен регистър