__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Минно-геоложкия университет и Община Мездра заедно по пътя към успеха

IMG_4208
 
Договор за научно сътрудничество между Минно-геоложкия университет /МГУ/ „Св. Иван Рилски“ и Община Мездра беше подписан на 12 февруари. Ректорът на МГУ проф. д-р Любен Тотев и кметът инж. Генади Събков с взаимно удовлетворение скрепиха с подписите си предстоящото градивно партньорство. Двамата обсъдиха възможността за „ден на отворени врати“ в МГУ за ученици от Мездра, както и експониране на изложба от минерали в нашия град. Двете страни ще си партнират в сферата на науката, образованието, културата и приложните изследвания в опазването на геоложкото наследство.
 
Предмет на договора е съвместната научно-изследователска, научно-приложна и образователна дейност за установяване на Геопарк „Искърски каньон“ и подготовката на неговата кандидатура за Глобален Геопарк на ЮНЕСКО.
Очаква се от съвместните дейности да се разкрият нови работни места чрез стимулиране на иновативни местни инициативи, малък бизнес, алтернативни форми на туризъм – екотуризъм, селски туризъм, кулинарен туризъм, винен туризъм и др.
Преподаватели и студенти ще работят по проекти, реализирани от Общината, ще участват в обучителни форми с ученици от мездренските училища, ще разработват панели с данни за геоложкия строеж и георазнообразието в региона като използват по-ефективно учебната база на Университета в с. Люти брод.
 
От своя страна Община Мездра ще организира и насърчава работата между МГУ и местните учебни заведения за реализиране на идеята за геопарк „Искърски каньон“ сред младите и заинтересования бизнес в сферата на добива и преработката на скално-облицовъчни материали.
По-късно бе проведена работна среща с представители на общините Столична /Район Нови Искър/, Своге и Мездра, на която бе дискутирана темата за учредяване на Сдружение Геопарк „Искърски каньон“.
 
 
Проф. Димитър Синьовски от МГУ представи презентация от геотопи на територията на трите общините, които ще бъдат включени в Геопарка.
 
Геопаркът е географска област, която включва редица обекти на геоложкото наследство (геотопи) от специален научен интерес, рядкост или красота, представителни за геоложката история на даден регион и за събитията и процесите, протекли през неговото геоложко минало.
 
IMG_4189
 
IMG_4199
 
IMG_4231
 
IMG_4222