__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Данъците остават без промени, данък върху моторните превозни средства – на минимума, позволен от закона

_DSC5384
Данъкът върху моторните превозни средства остава на предвидения от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) минимум.
Кметът на община Мездра внесе за разглеждане в Общинския съвет проект на нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра, която съветниците гласуваха с пълно мнозинство.
 
Промените се наложиха след като народните представители промениха ЗМДТ.
 
„Продължаваме да изпълняваме социалната политика и отчитайки финансовите възможности на нашите съграждани, предлагаме възможно най-ниските стойности на коефициентите, определящи размера на данъка върху превозните средства“ – с тези думи инж. Събков представи проекта за Наредба пред общинските съветници.
 
За автомобили до 37 kW включително ставката за киловат е 0,34 лева. От 38 до 55 киловата ставката е 0,40 лева. За автомобили от 56 до 74 kW сумата за киловат възлиза на 0,54 лв. От 76 до 110 киловата се заплащат 1,10 лв. на киловат, а за автомобили над 110 киловата – 1,60 лв/kW.
 
Възрастта на автомобила също влияе на крайното формиране на данъчната ставка. Описан в закона като коригиращ коефициент, множителят за автомобили, произведени до 5 години от датата на данъчното събитие, става 2,3. За автомобили от 5 до 10 години включително коефициентът е 1,5. За автомобили, произведени от 10 до 15 години преди датата на плащане на данъка, коефициентът е 1,3. Най-масовата част регистрирани автомобили у нас – между 15 и 20 години, ще бъдат облагани с коефициент 1. Автомобилите над 20-годишна възраст ще бъдат коригирани с коефициент 1.1.
 
В новата данъчна формула влиза и Еко-компонент, който цели да даде преференциални условия за новите автомобили, които замърсяват атмосферния въздух по-малко от старите (т.нар. Евро-стандарт). Така автомобилите без Евро-стандарт, вписан в големия талон на превозното средство, ще бъдат коригирани с множител 1.1. Стандартът „Евро 3“ не променя данъчната ставка на автомобила, а по-високите Евро-стандарти – „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“, ще бъдат дотирани с коефициенти 0.8, 0.6, и 0,4 респективно.
 
Например, ако имате 18-годишен автомобил с мощност 85 киловата, то по новата формула данъкът за автомобила възлиза на 93,50 лева. (85 х 1.1).Ако автомобилът няма Евро-стандарт, то по-горната сума ще се умножи с множител 1.1 и крайната сума, която трябва да се заплати, ще възлиза на 102,85 лв.
 
След изтичането на 14-дневния срок за евентуални възражения ще започне и данъчната кампания за 2019 г. Както всяка година община Мездра ще даде възможност на данъкоплатците да заплатят своите задължения за 2019 г. с 5-процентна преференция до края на април.