__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед № 94/15.02.19 г. за приключване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване”

Заповед № 94/15.02.19 г. за приключване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Административно обслужване"