____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Сухопътните войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:
 
- за в.ф.28610-София – 5 длъжности;
 
- за в.ф.24150-Стара Загора – 40 длъжности;
 
- за в.ф.34750-Карлово – 40 длъжности;
 
- за в.ф.22160-Плевен – 23 длъжности;
 
- за в.ф.26400-Благоевград - 12 длъжности;
 
 /от тях за в.ф.54990-Враца  –  7 длъжности/
 
- за в.ф.26240-Сливен –  15 длъжности;
 
- за в.ф.24490-Асеновград   –  10 длъжности;
 
- за в.ф.42600-Мусачево –  10 длъжности;
 
- за в.ф.28330-Смолян –  10 длъжности;
 
- за в.ф.46690-Пловдив –  20 длъжности;

Общо 185 (сто осемдесет и пет) длъжности

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;