__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Осигурена топлина на 85 домакинства

IMG_9209
На извънредно заседание Общински съвет взе положително решение по докладната на кмета инж. Генади Събков за вземане на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“. Проектът трябва да приключи на 25 април тази година.
 
Сумата от 357 126 лв. ще бъде използвана за разплащане на извършени строително-ремонтни дейности по саниране на 18 многофамилни сгради, на които са внедрени ефективни мерки за енергоспестяване и повишаване качеството на живот на 85 домакинства.