Регламент за провеждане на събор “ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО”

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на  събор на фолклорни групи и изпълнители

 “ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО”

00106.MTS.00_00_20_05.Still001

Място:  Посетителски център – с. Люти брод,

Община Мездра, Област Враца

       Дата: 2 юни 2019 г. – неделя

            Съборът се организира от Община Мездра. Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на изпълнители,  представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В събора  могат да участват:

Певчески групи и индивидуални изпълнители

– Танцови групи и индивидуални изпълнители

– Инструментални групи и индивидуални изпълнители

            Изпълненията на групите трябва да бъдат до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.

            За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до двама изпълнителя в жанр.

            Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

           В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) майстори на художествените занаяти.

Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.

 

            Срок за подаване на заявките  – до 10 май 2019  г.  на адрес:

 

            гр. Мездра  3100, обл.  Враца

            ул. “ Хр. Ботев” № 27

            Общинска администрация, ет. 2

            Светла Дамяновска

            или на e-mail: s.dam@abv.bg

 

            До 29 май 2019 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.

           

 За контакти :

 Община Мездра

 Светла Дамяновска Гл. експерт   „КНХГ”  тел.  0885 983 283   

 


Заявка за събор "Де_е_българското"