____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А
 
за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
 
Офис за военен отчет в община Мездра Ви информира, че със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 222 (двеста двадесет и две вакантни длъжности) във военни формирования от Съвместното командване на силите, Военноморските сили  и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.
 
Срок за подаване на документите – до 01.07.2019 г.
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/