____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 68 бригада „Специални сили“

 
ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-307/ 27.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  42 (четиридесет и две) вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада „Специални сили“

Срок за подаване на документи :18.06.2019 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/