__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра има нов директор

IMG_6699
Стела Костова спечели конкурса за Директор на дирекция „Административно обслужване“ в Община Мездра. Тя заменя напусналата преди една година Вилма Иванова.
 
Стела Костова последно е заемала длъжността „Главен счетоводител“ в Комплекса за социални услуги и дейности за лица с увреждания „КСУДЛУ/ – Мездра. Работила е в банковата сфера и като счетоводител в производствената сфера.