__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Инж. Събков в Ребърково и Дърманци: „14 милиона външни инвестиции“

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков отчете работата си и тази на администрацията през 2018 г. пред жителите на Ребърково и Дърманци. Инж. Събков подчерта, че до 31 януари 2019 г. Община Мездра е разплатила 6 милиона лева стари задължения.
 
„Можеше да си спестим част от тези средства, като вземем кредит за рефинансиране на задълженията към Министерство на финансите. Това, уви, не се получи. Мнозинството в общинския съвет реши тази година общината да бъде без инвестиционна програма. Ще работим с това, с което разполагаме в режим на икономии, а похвалите от Министерство на финансите за безупречното кредитно досие ще ни бъдат морална утеха“, заяви кметът.
 
„Само за 2018 г. в общината са вложени 8,3 милиона външни средства по проекти и програми, ВиК дружеството инвестира 370 000 лева в Мездра. Това е повод за гордост и удовлетворение, а през 2019 г. сме осигурили над 14 милиона лева външни средства. Сега всеки шести човек в Мездра живее в санирано жилище. 83 сгради общо бяха обновени. Човек вижда това още с влизането в града. Гордост са блоковете „Леденик“, сградите на районното управление на полицията, на пожарната служба. Това, с което не мога да се примиря, е проваленият проект за ремонт на сградата на Дома на железничаря. Зле прикрити политически амбиции на няколко души ощетиха тотално общината. Дано някога все пак тези хора да осъзнаят каква голяма грешка са допуснали.“, допълни Събков.
 
Жителите на Ребърково поставиха въпроса за реновиране на част от втория етаж на сградата на читалището, за да се обособи кът за занимания с деца. Друго желание е поставянето на улично осветление на детската площадка в центъра на селото
 
„Още следващата седмица ще дойде техник, който да направи количествено-стойностна сметка за етажа, и ще монтираме осветлението на площадката.“, каза Събков.
 
Жителите на Дърманци изказаха благодарности към кмета на Общината и към строителната бригада към ОП „Чистота“ за бързината и качеството на ремонта на покрива на местното читалище.