____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА за провеждане на консултации при кмета на общината за назначаване съставите на СИК в Община Мездра за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ДО
ПАРТИЯ ГЕРБ
КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПАРТИЯ ДПС
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-
НФСБ, ВМРО, АТАКА
ПАРТИЯ ВОЛЯ
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК /РБ/
КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,
ВМРО-БНД,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,
ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН” /ББЦ/
 
 
 
ОТНОСНО: Провеждане на консултации при кмета на общината за назначаване   съставите на СИК в Община Мездра за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 
 
                  УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
 
                  На основание чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс Ви каня на консултации за съставите на СИК в Община Мездра за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                   Консултациите ще се проведат на 19.04.2019 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на общинската администрация на Община Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев” № 27, етаж 2, в кабинета на кмета.
                   В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание на Република България и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
                   Съгласно чл. 91, ал. 4, точки 1, 2, и 3 и ал. 5 от Изборния кодекс, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалицията;
  2. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  3. Към предложението си по ал. 4 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно  в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
            
Приложения:
Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК
Приложение към Решение № 139 от 10.04.2019 г.
Съобщение от 12.04.2019 г. на РИК
Решение № 13-ЕП от 12.04.2019 г. на РИК
 
 
 
С уважение,
 
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на Община Мездра

https://www.livechatalternative.com/