Съобщение за избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването от град Мездра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
              Общинска администрация – Мездра обявява, че в деня на произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на  26 май 2019 г. на телефони:
 
0910/9-23-21                                0085637872
                                                         0886500134
 
Избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването от град Мездра могат да правят заявки за транспортиране от дома им до избирателната секция.
 
 
 
Общинска администрация – Мездра