__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Свети равноапостоли Кирил и Методий

52a18b24b9c9c
Делото на светите братя Константин-Кирил и Методий надхвърля рамките на българската история и слага своя отпечатък върху развитието на славянството из цялата европейска цивилизация. Създаването на славянското писмо е едно от най-забележителните и най-важни събития в историята на българската и на славянската култура.

Рано канонизирани светци, братята Кирил и Методий били чествани от Църквата поотделно в деня на смъртта им. После обединили празника им на 6 април, тъй като били братя и имали общо дело, но поради Великия пост избрали 11 май като най-подходящ.

Празнуването със специална служба и четенето на житията им продължава до нашествието на татарите и турците по славянските земи. Всерусийският свети Синод взема решение, започвайки от 1863 г., 11 май да се установи като църковен празник на преподобните Кирил и Методий. Оттам това празнуване се разпространява по всички православни християнски народи.

Храмов празник честват в с. Долна Кремена, където славянските братя са патрон на православната църква.