__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение ПСИК

На територията на Община Мездра няма образувана Подвижна Избирателна Секция.

 

Общинска администрация

Мездра