____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Наближава крайният срок за плащане на първа вноска на местните данъци и такси:

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     Община Мездра  напомня,  че   30 юни 2019 година  е крайният срок за плащане първа вноска на:
 
 
1.      Данък недвижими имоти
2.      Такса битови отпадъци
3.      Данък върху превозните средства
 
 
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
-          безкасово  по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500        BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
      44 21 00   данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни средства
      44 24 00   такса битови отпадъци
      44 28 00  туристически данък
 
            - на касите на община Мездра Информационния център и чрез ПОС устройство
      –  на  касите на „Български пощи” ЕАД
      – в офисите на „Изипей” /Easypay/
      – в ОББ АД
- в Банка ДСК АД
      – в Кметствата по населени места