____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Проектът на График за движение на влаковете за 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на График за движение на влаковете за 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане на сайта на БДЖ. За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Предложения за изменения в проекта на График за движение на влаковете за 2020 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mezdra@mail.bg или внесени в деловодството на Община Мездра на адрес: Мездра 3100, ул. “Христо Ботев” № 27.

На 26.06. 2019 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Мездра ще се проведе обсъждане на График за движение на влаковете за 2020 г.

Виж Проект на График за движение на влаковете за 2020 г.

https://www.livechatalternative.com/