__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

От 15 юли стартира студентската бригада в Мездра

 

_DSC1567

Десет студенти са заявили желанието си да се включат в деветнадесетото издание на студентската бригада в Мездра. В рамките на месец студентите ще участват в дейностите по благоустройство и поддържане на чистотата в града с изграждане на бетонови изделия, почистване на канализационни шахти, ремонт на тротоари и асфалтиране на улични платна.

В бригадата имат право да се включат студенти от различни специалности и форми на обучение. Единственото условие е кандидатите да са с постоянна адресна регистрация на територията на Община Мездра.

Желаещите да участват в дейности по благоустрояване на общински обекти в града и селата могат да се запишат в Центъра за информация и административни услуги на гражданите до 10.07.2019г.

Необходимите документи, които кандидатите следва да подадат, са: заявление по образец, ксерокопие на студентска книжка, заверена за учебната 2018/2019год. и лична карта.

Желаещите да се включат в студентската бригада могат да получат допълнителна информация на тел.: 0910/ 9 33 75 и 0910/9 21 16.