__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”

20170826_105430-570x427
Кметство с. Царевец и Народно читалище “Просвета – 1928” – с. Царевец канят вокални групи, духови оркестри, фолклорни ансамбли, танцови колективи, хорове за народни песни за участие в Четвърти Национален фолклорен фестивал “БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”, който ще се проведе на 31 август 2019 г.
 
Целта на фестивала е да популяризира българския фолклор – автентичен, обработен, както и фолклорното танцово изкуство.
Фестивалът има конкурсен характер в следните раздели:
 
1. Обработен фолклор;
2. Фолклорно танцово изкуство;
3. Духови оркестри.

За обработен фолклор,  фолклорно танцово изкуство,  индивидуални изпълнения и духови оркестри участниците се състезават в три възрастови групи:

деца- до 13 год.
младежи – от 14 до 20 г.
възрастни – над 20 год.


За всяка възрастова група по форма на изява ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда.
В журито на фестивала съобразно категориите на участие са включени утвърдени професионалисти – музикални фолклористи и хореографи.
 
Решенията на журито не подлежат на обжалвания. Организаторите на НФФ ”Белокаменица” не носят отговорност за решинията на журито. Журито може да прекъсва изпълненията на участниците ако не е спазен регламента.
 
Извън конкурсните награди ще бъдат присъдени:
-специална награда на журито
-по една поощрителна награда за всеки раздел и всяка възрастова група

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Художествените ръководители сами определят програмите за участие;

2. Изпълнителите да се ориентират към поне една песен, мелодия, хора́ и танци, които са типични и характерни за селището, от което идват;

3. Времетраене:
- вокални групи – до 10 мин.
- индивидуални изпълнители – 6 мин.;
- танцови формации – до 10 минути
- духови оркестри – до 10 мин;

4. В програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност;

5. Участниците поемат разходите си за транспорт;

6. Всяка група по желание да носи посадъчен материал /дръвче/ по избор, което ще бъде засадено на място, както и две табели с името на фолклорния състав / една да се постави пред засаденото дърво и една за участие в дефилето/;

7. Организаторите в деня на фестивала осигуряват на участниците: храна, медицинско обслужване и охрана;

8. Организаторите си запазват правата за снимане на изявите без заплащане;

9. Заявки за участие се приемат до 25 август /включително/.

Пълната програма ще бъде изготвена след приключване на заявките и ще бъде изпратена на посочения в талона за участие E-MAIL.

Празникът се провежда за четвърта  поредна година в дните около голяма Богородица / по стар стил/ и празника на каменоделеца.
Добитите от кариерата край селото каменни блокове са еталон за най-високо качество в продължение на години. Златните ръце на царевчанските майстори – каменоделци са оставили своя отпечатък по много значими сгради и обекти в цялата страна.

ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:

3141 село ЦАРЕВЕЦ
Общ. МЕЗДРА
ул. ”ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 35
КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ
ТЕЛ: 09121 / 23-61
GSM: 0888443054 , 0884141435; 0889764651