__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

„Хабитат България“ и община Мездра със съвместни усилия за справянето с ефектите от урбанизацията

_DSC9088
На 17 юли представители от община Мездра и фондация „Хабитат България“ проведоха работна среща за проблемите и възможностите пред общностите за достоен дом за всеки.
 
Срещата бе открита от кмета на община Мездра инж. Генади Събков, който приветства подобно начинание и изказа убеденост, че с общи сили проблемите пред населението на Земята могат да бъдат разрешени.
 
“Проблемите на човечеството в глобален мащаб са много, но проблемът да имаме достъп до жилище и земя стои по малко по-особен начин в дневния ред. Ние, като общини, а и като хора, трябва да подпомагаме на тези, които имат нужда от подкрепа. Глобално, планетата не се е променила много от зараждането на човечеството до наши дни, но човешките отношения са се променили коренно. Човекът е излязъл от пещерите и е направил живота си по-приятен. Но това носи със себе си и битката за надмощие и власт и трябва да си зададем въпросите нужно ли е това и има ли причина. Когато сме добронамерени един към друг по-леко ще постигаме добри резултати. Пример за това е съвместната ни дейност с „Хабитат България“. С общи усилия ще облагородим района около река Моравешка“, сподели инж. Събков.
 
Експертите от „Хабитат България“ обсъдиха Дневен ред 2030 – документ на ООН, подписан в Ню Йорк през 2015 г., който адресира нуждата от жилища и земя във все по-скоростно урбанизиращите се територии. На работната среща бяха дискутирани и проблемите пред жилищния фонд в България и как някои общини са решили тези проблеми чрез преструктуриране на подробните си устройствени планове (ПУП).
 
Кулминация на работната среща бе облагородяването на част от парковото пространство около река Моравешка. Експерти и доброволци от община Мездра боядисаха оградните съоръжения на реката, положиха бетонови бордюри, изляха основата на беседка и придадоха по-свеж и функционален вид на територията около ул. „Индустриална“.
 
_DSC9096
 
IMG_0654
 
_DSC9105
 
IMG_0685
 
IMG_0702
 
IMG_0774
 
_DSC9106