__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Инж. Събков: Укрепването на свлачището в Игнатица върви по план

1-570x88

 

_DSC8984

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков инспектира дейностите по укрепване на свлачището в мездренското село Игнатица.

В разговор с техническия ръководител на обекта Христо Ставракев инж. Събков изказа задоволство от напредъка на строителите работи и изпълнението на линейния график.

„Въпреки трудността на проекта и непредвидените обстоятелства, които могат да настъпят, строителите вършат чудесна работа. Чрез този проект не само ще гарантираме безпроблемното преминаване на превозни средства от и към Игнатица, но и ще решим един над 20-годишен проблем.“, заяви инж. Събков.

Кметът на Мездра инспектира и няколко улици в селото. Общината ще търси начини за промяна на досегашната обстановка и за отвеждането на скатните води далеч от свлачището.

„Водата е „враг“ номер едно на улиците и пътните настилки. Нужно е да се извършат допълнителни дейности за отвеждането на повърхностните води в дъждоприемни шахти и канавки.“, допълни Събков.

Строителните дейности се извършват в изпълнение на Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

 

_DSC8980

_DSC8991

_DSC8989

 

2-570x81