__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Екип от Мездра ще представя област Враца на състезание на БЧК

IMG_0524
 
Областната организация на БЧК започна обучение на възрастен авариен екип /ВАЕ/ за Национално състезание по първа долекарска помощ. Участниците трябва да са над 60 –годишна възраст. Тренингът се провежда в Общински център за социални услуги и дейности – Мездра.
 
В екипа от Мездра, който ще представи област Враца на състезанието са включени Румяна Христова, Светла Василева, Любомир Лишковски и Николина Игнатова. Обучението се води от екип, ръководен от гергана Михалчева – председател на областната структура на БЧК – Враца. Курсът включва теми, касаещи първа долекарска помощ, реакции при бедствия, аварии, катастрофи, психосоциална подкрепа, права на възрастните хора и др.
 
Националното състезание ще бъде проведено в дните 11-13 октомври в с. Лозен. В него ще се съревновават 16 екипа, които трябва да преминат през 10 пункта, включващи симулации и различни касуси по първа долекраска помощ.
 
IMG_0525