__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Инж. Г. Събков: Предприетите действия в с. Типченица имат спасителен характер

DSC6469

В отговор на запитване от живущи в с. Типченица, защо в селото няма вода и какви действия ще бъдет предприти, кметът на община Мездра отговори:
„Притеснението Ви за водния режим в с. Типченица е разбираемо. Със съжаление трябва да кажа, че това е проблем не само за Вашето село, но и за други села и гр. Мездра.
Засушаването през летните месеци доведе до пресъхване или чувствително намаляване на дебитите на водоизточниците, от които черпи вода ВиК- Мездра за с. Типченица. Община Мездра и водоснабдителното дружество правят всичко възможно населението да не остане без вода. На 11 септември 2019 г. бяха изпратени цистерни с промишлена и питейна вода и туби с минерална вода, които да задоволят нуждите за момента.
Назначеният с моя заповед специалист Даниел Драганов се отзова на всеки сигнал и прави организация за доставяне на вода в селото, включително и на трудноподвижни стари хора.
ВиК дружеството обещава да продължи да търси алтернативни начини, за да не остава населението без вода.
Предприетите до този момент действия в създадената критична ситуация имат спасителен характер, но не решават трайно проблема. Община Мездра се ангажира да подпомогне ВиК- Враца с осигуряване на водоноска и ежедневни доставки на вода.
Надявам се на разбиране от Ваша страна“.