__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Прием 2019/2020 в Община Мездра

IMG_0796
На 12 септември в заседателната зала на Община Мездра се проведе ежегодната среща на кмета на Община Мездра инж. Генади Събков с директорите на училищата в Общината във връзка с готовността за новата учебна година. 
Тревога буди намаленият брой записани ученици в професионалните гимназии. Със заповед на кмета се разрешава формирането на паралелки под минимума по държавния план-прием за ученици в 8-и клас за учебната 2019/2020 учебна година в ПГ „Алеко Константинов“ – паралелка професия „Ресторантьор“ специалност „Кетъринг“- 15 ученици; – паралелка с професия „Готвач“ специалност „ Производство на кулинарни изделия  и напитки“, сформирана с 14 ученици. 
В ПГ по МСС през новата учебна година осмокласниците ще се обучават в една паралелка – „Локомотиви и вагони“ с 10 ученици. 
За новата учебна 2019/2020 година училищата на територията на Община Мездра са реализирали следния прием: 
ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра:
-      Първи клас – 2 паралелки с 43 ученици;
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- Мездра:
-      Първи клас – 2 паралелки с 45 ученици;
СУ „Иван Вазов“- гр. Мездра
-      Първи клас – 2 паралелки с 35 ученици
-      Осми клас – 2 паралелки: Хуманитарни науки и една професионална с две специалности – „Електронна търговия“ и „Съдебна администрация“ 
СУ „Св. Климент Охридски“ село Зверино:
-      Първи клас – 1 паралелка с 19 деца;
-      Осми клас – една паралелка с профил предприемачески с 14 ученици.
ОУ „Васил Кънчов“ село Моравица:
-      Първи клас – 1 паралелка с 4 първокласници.
Радващ е нарасналият брой първокласници-тази учебна година за първи път ще прекрачат училищният праг 141 малчугани ( за учебната 2018/2019 – те са били 128). 
На проведената среща бе обсъдена и транспортната схема за превоз на ученици през тази учебна година. 
 
IMG_0792