____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Съвместното командване на силите

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-761/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за
 1 (една)
вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина в във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите
 
 
Документи се приемат до
 
20.09. 2019г. включително.
 
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на общината/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/