____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Сухопътните войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-762/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:
- за в.ф.28610-София                      – 10 длъжности;
- за в.ф.24150-Стара Загора        – 22 длъжности;
- за в.ф.52740-Хасково                  – 4 длъжности;
- за в.ф.54100-Ямбол                      – 10 длъжности;
- за в.ф.34750-Карлово                  – 36 длъжности;
- за в.ф.34200-Шумен                    – 22 длъжности;
- за в.ф.24620-Свобода                  – 10 длъжности;
- за в.ф.28880-Белене                     – 20 длъжности;
- за в.ф.24490-Асеновград            – 9 длъжности;
- за в.ф.42600-Мусачево                –  10 длъжности;
- за в.ф.22790-Г. Оряховица        –  15 длъжности;
- за в.ф.28330-Смолян                   –  10 длъжности;
- за в.ф.46690-Пловдив                 –  20 длъжности;
 
Общо 198 (сто деветдесет и осем) длъжности
 
 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
 
https://www.livechatalternative.com/