__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Дом за стари хора в Мездра отпразнува своя десети рожден ден

IMG_0996
 
,,Дом за стари хора” Мездра предоставя социална услуга като делегирана от държавата дейност и е открит на 18.03.2009 г., с капацитетът 20 места – 10 жени и 10 мъже.
 
Един от първите поздравили обитателите на Дома беше кметът на общината инж. Генади Събков:
 
„За мен е истинско удоволствие да бъда на вашия празник и съм изключително радостен, че за 10 години това място се превърна в истински дом за вас. Атмосферата която кипи тук, отношението, което има към вас и взаимодействието което имате помежду си действително ви прави по-богати хора от останалите. Поздравления за всички вас. Усмихвайте се по-често, бъдете все така активни във всички инициативи, които организира общината и съм сигурен, че животът ви ще бъде много по-усмихнат и по-добър. Бъдете, здрави и честит празник, мили хора!“, заяви инж. Събков
 
В Дома за стари хора се предоставят социални услуги извън обичайната домашна среда на лица в пенсионна възраст, които не са загубили способност да се придвижват самостоятелно, както и да се самообслужват. Домът е единствената специализирана институция на територията на община Мездра за предоставяне на постоянна грижа на възрастните хора, с цел социална подкрепа, организиране на техния бит за пълноценното им социално включване, както и за осигуряване на достойните им старини.
 
Заведението разполага с необходимото оборудване и обзавеждане, осигурени с бюджетни и дарителски средства. През периода 2016-2019 г. в изпълнение на социалната политика на Общината, домът за стари хора е подпомогнат от дарители със сумата от 16 636, 62 лв. До края на 2019 г. се очаква дарение от Червения Полумесец за обзавеждане и ел. уреди на стойност 35 000 лв.
 
С разкриването на ДСХ Мездра, бяха създадени оптимални условия на живот на обитателите му за облекчаване на живота им, чрез осигуряване на среда близка до домашната. Домуващите водят пълноценен живот с помощта на специалисти.. Ежемесечно са подсигурявани посещения от деца от детски градини, училища и певчески групи. Домуващите са включвани в различни инициативи с цел превенция на изолирането от обществото и интеграция. Осъществявани са срещи с различни самодейни състави от общината. Трудотерапията е изцяло свързана с възможността от самостоятелно поддържане на личната хигиена и извършване на допустими за възрастните хора дейности от цветарство и плетачество.
 Ежемесечно медицинските сестри изнасят здравни беседи на домуващите по предварително избрани от тях теми.
 
Социалният работник провежда индивидуално и групово консултиране, организира беседи и провежда трудовотерапевтичен процес. Значителен интерес домуващите проявяват към информация, касаеща здравословно хранене, техники за релаксиране и народни обичаи.
Социалната работа в дома е насочена изцяло към създаване на социални контакти, организиране на свободното време, недопускане на самоизолация на домуващите и непрекъсване на връзките със семейството и близките на настанените.
 
 Настанените възрастни хора имат възможност с помощта на социалният работник да ползват интернет и да се свързват със своите близки по скайп.
 В дома се организират културни, занимателни и трудотерапевтични мероприятия, съобразени с желанията, интересите и възможностите на всеки потребител.
 
През 2016 г. по проект между община Мездра и НПО доброволци от Испания се включиха в занимателни дейности с домуващите.
След анализ за състоянието на специализираните институции за възрастни хора Домът за стари хора е оценен от Агенция „Социално подпомагане“ с най-високата оценка – 5.00, нареждаща го на първо място в страната. Поставено е и видеонаблюдение, което е в помощ при евентуални нарушения и влизане в сградата на външни лица.
 
С извършеният през 2019г. текущ ремонт и организираните разнообразни прояви, домът е желано място и за служители, и за възрастни хора.
 
IMG_0978
 
IMG_1010
 
IMG_1073
 
IMG_1053
 
IMG_1042
 
IMG_1057