__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Световен ден на възрастните

IMG_1042
 
На 1 октомври отбелязваме Световния ден на възрастните хора.
 
Към месец септември 2019 година по постоянен адрес в община Мездра са регистрирани общо 20 935 жители. От тях възрастното население ( родените до 25,09,1954г.) наброява 4863 души – 2714 жени и 1969 мъже. Най-възрастният мъж в общината е роден през 1923 година, живеещ в Мездра.
Най-възрастната жена е от село Зверино и е родена през 1921г.
 
В основата на провежданата в общината социална политика са съчувствието, съпричастността и солидарността. Основаната част от ангажиментите в социалната сфера, поети в управленската програма, са възложени за изпълнение на Общински център за социални услуги и дейности, част от който са Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера, Обществена трапезария, Дом за стари хора. В общината функционират 19 клуба на пенсионера с 803 членове. През настоящата година са създадени 4 нови клубове - в с. Руска бела, с. Старо село, с. Кален и гр. Мездра на ул. „Св. патриарх Евтимий“ на стойност 1700 лв.  Клубовете на пенсионера се финансират от общинския бюджет и са разположени предимно в сгради, собственост на Общината.
 
Домът за стари хора, който наскоро отбеляза своята 10-годишнина, единствената специализирана институция на територията на Община Мездра, за предоставяне на постоянна грижа за възрастните хора с цел социална подкрепа, организиране на техния бит за пълноценното им социално включване, както и за осигуряване на достойните им старини. Необходимото оборудване и обзавеждане са осигурени с бюджетни и дарителски средства.
 
Община Мездра предоставя и иновативни социални услуги, подпомагащи живота на възрастните хора. Три поредни есени ( 2016,2017,2018.) доброволци – дървосекачи от IT-сектора помагаха на възрастни хора в селата Брусен, Царевец, Очин дол, Боденец, Кален. Усилията на общинското ръководство за търсене на допълнителни възможности за подобряване на здравното обслужване на възрастното население бяха материализирани чрез безплатни медицински прегледи, реализирани с подкрепата на фондация „B Cause“  и фондация „Направи добро-Александровска“ в Моравица, Руска бела, Лик, Ослен Криводол, Люти дол, Типченица, Ребърково, Върбешница и Крапец.  
 
Общинското ръководство подпомага активно организационно и технически Клубовете на пенсионера и Клубовете на инвалида, чиято дейност е многостранна, а проявите -интересни и очаквани.