__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Спомен за Академик Георги Бранков

Днес, 2 октомври, се навършват 22 години от смъртта на Академик Георги Бранков – наш съгражданин, чието научно дело е обществено значимо, но популярно само сред академичните среди.
 
Академик Георги Бранков е роден на 24 януари 1913 година в Мездра. След гимназията завършва Свободния университет в София. От 1940 година следва строително инженерство в Братислава и Дрезден. Под влияние на най-известните немски учени проявява голям интерес към теорията на черупковите конструкции, която става едно от многото направления на бъдещата му научно-изследователска дейност. Тази е темата на кандидатската и докторската му дисертации в Москва. Активна административна, научно изследователска и организационна дейност развива академик Бранков като главен научен секретар и зам. председател на Българската академия на науките /1968 – 1982/. Той е , създател и пръв директор на Института по механика и биомеханика. Автор е на повече от 150 научни труда и 10 монографии с теоритичен и приложен характер. Акад. Бранков е бил народен представител, Председател на парламентарната комисия по строителство, архитектура и благоустройство /1966-1971 г, /носител на много ордени и медали, Народен деятел на науката, Герой на соц. труд /1983 г./
 
Научните приноси на акад. Бранков и активната му международна дейност са оценени високо чрез избирането му за Председател на Европейската комисия по противоземетръсно инженерство, за член на Европейската академия за наука, изкуство и литература в Париж, за почетен член на дружествата по механика при Чехословашката и Полската академия на науките и по биомеханика във Франция, чрез награждаването му с чуждестранни ордени и медали.
 
Вече 22 години акад. Георги Бранков не е сред нас, но той оставя сътрудници и ученици, които продължават делото му.
Умира на 84-годишна възраст на 2 октомври 1997 г.
 
От общинска администрация – Мездра са предприети действия за поставяне на паметна плоча на родната му къща в Мездра.