__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Световен ден на прехраната

20431562_253807871789611_487546573656634540_n
На 16 октомври отбелязваме Световния ден на прехраната. Обстоятелствата, от които зависи жизненият стандарт на населението, са комплексни – държавно управление, трудова заетост, професионална реализация, заплащане.
Мотото на кампанията тази година е: „Сигурността на храните в световен мащаб. Предизвикателствата на климатичните промени и биогоривата.”
 
Особено голямо значение в това отношение има управленската политика в отделните общини и населени места. Усилията, които общинската администрация полага за осигуряване на заетост, добри условия на труд и добро заплащане, и активната позиция на опериращите на територията на Община Мездра мениджъри и предприемачи през изтеклия управленски мандата, дават добри резултати. Нивото на безработица в Община Мездра е едно от най-ниските в Северозападна България. Информацията от бюрото по труда е 4,7%. Най-големият работодател в града и региона продължава да бъде SEBN с над 1900 работници, осигуряващи прехраната на семействата си с получени трудови възнаграждения. Фирмата получава пълна административна и логистична подкрепа от Общината. Използва се всяка възможност за назначаване на работа по програми за временна заетост на безработни лица – за 2019 г. са наети 196 души.
 
Една от основните цели на управленската програма на Общината за мандат 2015-2019 г. е превръщането на Община Мездра в социална община. Главна част от поетите ангажименти в социалната сфера са възложени на Общинския център за социални услуги и дейности. Работещите към него Домашен социален патронаж и Обществена трапезария предоставят все по-търсена и необходима услуга, подпомагаща социално затруднени семейства или възрастни хора. Капацитетът на ДСП е запълнен, а броят на желаещите да ползват тази услуга расте. Нарастват и изискванията и очакванията на потребителите по отношение качеството и времето на доставка на храната. Средно годишно за 2019 г. ДСП има 187 потребители.
 
Жизнено необходима за голям кръг наши съграждани е Обществената трапезария. Капацитетът от 90 потребители – лица и семейства в крайна нужда, е винаги пълен. Тази социална услуга започва през 2016 г. чрез проект „Осигуряване на топъл обяд в община Мездра“ – срок до 31.12.2019 г. на стойност 219 354.30 лв. През 2019 г. от Българска хранителна банка за потребителите на ДСП, ДСХ и Обществената трапезария са получени хранителни продукти на стойност 9 764,16 лв.
 
Община Мездра продължава да полага сериозни усилия в посока осигуряване на качествени социални услуги на гражданите.
Световният ден на прехраната се чества в 150 страни, като България се включва през 2006 г. Днес се дава началото и на Националната седмица за достъп до добра храна.