____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изтича срокът за плащане на местните данъци и такса битови отпадъци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Мездра напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на   31 октомври  2019 година  изтича срокът за плащане на :
1.  Данък недвижими имоти
2. Такса битови отпадъци
3. Данък върху превозните средства
4. Патентен данък
 
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
-       безкасово  по банков път :Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500        BIC  код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък
      44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни срества
      44 24 00   такса битови отпадъци
            - на касата на община Мездра – Информационния център и чрез ПОС устройство
      - на касите на „Български пощи” ЕАД
      – в офисите на „Изипей” /Easypay/
      – в ОББ АД
- в Банка ДСК АД
      – в Кметствата по населени места