____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Срокове за подаване на декларации по ЗМДТ

Съобщение
 
     Отдел „Местни данъци и такси”  напомня, че съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:
На 30 ноември 2019 г. изтича срокът за подаване на декларации за имоти , за които такса за битови отпадъци/ТБО/ през 2020 г. ще  се определя според количеството.
На 30 ноември 2019 г. изтича срокът за подаване на декларации по за намаляване на ТБО през 2020 г. за имоти , собственост на физически лица над 65 години, ползващи имота сами и единствени собственици.
На 30 декември 2019 г.  изтича срокът за подаване на декларации за имоти , които няма да се ползват през цялата 2020 година