__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обсъдиха подготовката за зимния сезон

_DSC0640
Кметът на община Мездра Иван Аспарухов обсъди с кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината готовността за настъпващия зимен сезон. 
“Най-важното е да имаме чисти пътища до населените места. Четвъртокласната пътна мрежа трябва да се поддържа в безупречно състояние, а ако възникне проблем – да действаме своевременно”, каза Аспарухов.
Директорът на Общинско предприятие "Чистота" Владимир Стоянов увери присъстващите, че машините на комуналното предприятие са снабдени с инвентар, както и че в склада на ОП "Чистота" вече са получени първите количества сол за борба с образуването на лед.
Секретарят на общината Севдалина Джамбазка запозна кметовете със задълженията им по зимното снегопочистване в населените места, докато за четвъртокласната пътна мрежа има сключени договори за следващите три години.
Новите управници ще трябва да преминат на обучение по работа с Национална база данни, а експертът по лични данни в общинската администрация Иван Жеков разясни, че с новите изменения на Закон за защита на личните данни ситуацията не бива да бъде подценявана. 
Кметовете, които не са запознати с текущата система за събиране на местни данъци и такси “МАТЕУС” също ще преминат обучение – това заяви началникът на отдел “Местни данъци и такси” Пепа Христова.