__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът Иван Аспарухов представи на брифинг предизвикателствата пред Община Мездра в началото на мандат 2019-2023 г.

_DSC0660
 
Кметът Иван Аспарухов представи на пресконференция предизвикателствата, пред които е изправена Община Мездра в началото на мандат 2019-2023 г. На брифинга стана ясно, че размерът на общинския дълг към момента е 3 069 000 лв. Неразплатените разходи в Общинската администрация възлизат на 503 хил. лв., а на ОбП „Чистота“ са 250 хил. лв. В т. ч. 154 хил. лв. на „Екопроект“ ООД – Враца, оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци край Косталево, за дейността на което от началото на годината не са правени никакви вноски.
 
В навечерието на изборите са поети задължения за ремонт на улици за 290 хил. лв., а по време на предизборната кампания е изпълнено асфалтиране в района на Автогарата, без да е сключен договор за това, на стойност 46 хил. лв. Извършен е също ремонт на салона в село Моравица, договорът за който е сключен неправомерно от директора на местното училище, като стойността на ремонта надвишава значително това, което е заложено в договора.
 
Аспарухов определи като рискови проектите за санирането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради по ОП „Регион в растеж“, нито един от които не е верифициран през последните 8 месеца. Като примери той посочи въвеждането на мерки за енергийна ефективност в повече от 50 такива сгради. Само по три от проектите Управляващият орган на Програмата е отказал да възстанови над 366 хил. лв., а наложените финансови корекции надхвърлят 86 хил. лв.  
 
Същевременно за текущото изпълнение на тези проекти не са използвани финансовите инструменти на Фонд ФЛАГ или други такива, а са ползвани местни приходи и собствени средства на Община Мездра. В резултат на това на практика са „замразени“ около 525 хил. лв. общински средства, а като се прибавят и задълженията към Фонд ФЛАГ, сумата набъбва на 857 хил. лв.
 
Най-рисков обаче е проектът „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ по ОПРР, срокът за изпълнението на който изтича на 13 декември, а строително-монтажните работи (СМР) са започнали едва през първата десетдневка на месец септември. Става дума за разкриването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в бившото средношколско общежитие, над Дома за стари хора. Проектът е на обща стойност 746 хил. лв., от които на изпълнителя са преведени авансово 266 хил. лв., а на този етап СМР са извършени само частично.
 
_DSC0650
 
„Ще направим всичко възможно, каквото зависи от нас, за да спасим тези проекти, заяви по този повод Аспарухов. Въпросът тук е малко и за „честа на пагона“. Защото един неуспешен проект, без значение кой и как е управлявал преди това Община Мездра, ще ни носи негатив през следващия планов период“.
 
Нарушения са налице и при изпълнението на проекта „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра“, финансиран по програмата за развитие на селските райони. Констатирано е, че извън обхвата на този проект е извършено асфалтиране на участъка от ул. „Христо Ботев“ от моста на река Моравешка до стария пазар.
 
Във връзка с проектите, изпълнени от Община Мездра през последните 4 години или които са в процес на изпълнение, Аспарухов е изпратил писмо до АДФИ за извършване на проверка относно всички проведени обществени поръчки, спазени ли са процедурите, сключените договори, как са изпълнени, както и на търговете, които са проведени.
 
„За съжаление, опитите на моя предшественик да прехвърли отговорността върху друг донякъде са „успешни“, коментира по този повод Аспарухов. Тъй като всички действия по обществените поръчки, сключване на договори и т. н. са били прехвърлени на заместник-кмета Сашо Илиев, който вече не е в ОбА. Това, разбира се, не освобождава от отговорност бившият кмет, ако мисли, че по този начин ще се отърве – няма да стане.“
Проблемен е и проектът „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Мездра“, финансиран по ПРСР, с бюджет 5,5 млн. лв., за който в началото на следващия месец ще стане ясно дали ще бъде сключен договор с фирмата изпълнител, спечелила обществената поръчка.  
 
Вече са подписани договорите с фирмите изпълнители за санирането на жилищните блокове на ул. „Дунав“ №3 и №5 и изпълнението на тези проекти ще започне в скоро време. Предстои това да се случи и с проекта за саниране на блока на ул. „Христо Ботев“ №2. По-тежка е процедурата с блока на ул. „Христо Ботев“ №43, но и по нея се работи активно.
 
В процес на определяне на изпълнител е проектът за ремонт и реконструкция на пешеходната алея на ул. „Александър Стамболийски“ – V и VI участък. Предстои да бъде реализиран и проектът за изграждане на многофункционално спортно игрище в с. Долна Кремена. Тези два проекта също са финансирани по ПРСР на обща стойност около 877 хил. лв.
 
_DSC0651
 
Сериозни проблеми са налице и при изпълнението на проекта за патронажна грижа към възрастни хора и лица с увреждания, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с около 250 хил. лв., по който на практика няма движение, но Общината ще направи всичко възможно да го изпълни.
Добре върви изпълнението на двата проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България „Съвместни усилия срещу природни бедствия“, който се реализира съвместно с Жандармерийската служба в окръг Мехединци, и „Добре дошли в Средновековието“, в партньорство с Община Добрословени.
 
„Не искам да изгубим първите 100 дни от управлението, за да „ровим в кошчето за боклук“, подчерта Аспарухов. През този период ще се опитаме да потърсим възможности за минимилизиране на щетите. Защото за нас е по-важно какво ще правим занапред, а не какво е ставало през последните 4 години. Не може Община Мездра да страда от това, че през предишния мандат не е управлявана добре.“