____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Община Мездра обявява процедура за подбор на здравен медиатор
 
Необходими документи:
-          Автобиография
-          Мотивационно писмо
-          Копие от диплома за завършено средно образование
-          Заявление по образец
 
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Мездра. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.mezdra.bg, Секция Обяви
 
Изисквания към кандидатите:
-          Завършено средно образование
-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност
-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността
-          Владеене на езика на общността
-          Комуникативни умения
-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
 
Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
 
Дата, час и място на провеждане на подбора:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2020 г.
Документите се подават в деловодството на Община Мездра
 
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
-     Подпомагане при попълване на различни документи.
-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
 
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net
 
 
    
https://www.livechatalternative.com/