__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Zdraven mediator_01

Община Мездра обявява процедура за подбор на здравен медиатор.
 
Необходими документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от диплома за завършено средно образование;
• Заявление по образец.
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Мездра. Документът може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Община Мездра на адрес: www.mezdra.bg, Секция „Обяви“.
 
Изисквания към кандидатите:
• Завършено средно образование;
• Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
• Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
• Владеене на езика на общността;
• Комуникативни умения;
• Компютърна грамотност (MS Word, Internet).
 
Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
 
Дата, час и място на провеждане на подбора:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 
Краен срок за подаване на документите: 08.02.2020 г.
Документите се подават в деловодството на Община Мездра
 
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
• Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
• Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
• Подпомагане при попълване на различни документи.
• Участие в организиране на здравни профилактични  мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Допълнителна информация  за професията „Здравен медиатор“ може да намерите на www.zdravenmediator.net