__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С над 6 300 души се е стопило населението на община Мездра през последните 20 години

Mezdra_Population 01

С повече от 6 300 души се е стопило населението на община Мездра през последните 20 години. Това показват данните от информационната система на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“  (ГРАО) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Ако към 31 декември 1999 г. общината е имала 27 152-ма жители с постоянен адрес в нея, то към 15 декември 2019 г. те са останали 20 838, т. е. с 6 314 души по-малко. Отрицателният  прираст само за миналата година е минус 293-ма души.
 
За същия период жителите с постоянен адрес в гр. Мездра са намалели с 3 856: от 15 653-ма в края на 1999 г. до 11 797 в края на 2019 г. Населението на най-голямото село в община Мездра – Зверино, се е стопило с 530 души – от 2 122-ма преди две десетилетия до 1 592-ма в момента.
 
Mezdra_Panorama_2012_01
 
Тази негативна демографска тенденция се наблюдава в 22 от 28-те населени места в община Мездра. Най-драстично от началото на XXI век досега, след гр. Мездра и с. Зверино, е намаляло населението на Игнатица  - с 313 души, на Типченица – с 303, на Лик – със 195, на Оселна – със 179, на Царевец – със 169 и на Лютидол – със 142-ма.
 
Следват: Старо село – минус 111, Върбешница – 99, Лютиброд – 97, Горна Бешовица – 89, Очиндол – 77, Горна Кремена – 67, Ребърково – 58, Моравица – 49, Злидол – 43, Кален – 39, Цаконица – 38,Ослен Криводол – 37, Руска Бела – 26 и Елисейна – 24.
 
На другия полюс, с положителен прираст през периода 2000-2019 г., са само 6 села: Долна Кремена, чиито жители са се увеличили с 65, Крета – с 52-ма, Дърманци – с 41, Боденец – с 39, Брусен – с 22 и Крапец – с 8.
 
Най-многолюдните села в общината понастоящем, след Зверино, са Моравица – 683-ма жители, Боденец – 554, Игнатица – 520, Долна Кремена – 495, Брусен – 421, Оселна – 417 и Горна Кремена – 404.
 
Най-малко постоянни жители имат Цаконица – 47, Кален – 63-ма, Старо село – 81, Ослен Криводол – 83-ма, Злидол – 88 и Горна Бешовица – 95.
 
Топенето на населението на община Мездра през последните десетилетия се дължи предимно на изселването на множество жители в трудоспособна възраст по икономически причини. Немалка роля обаче играят също спадът на раждаемостта и увеличената смъртност, каквито негативни тенденции се наблюдават и в национален мащаб.
 
Mezdra_Municipality_Map