__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Неучебни дни за всички училища в страната

 

 
Регионалният инспекторат по образованието
- гр. Враца
 
информира,
 
че поради влошената метеорологична обстановка
 
със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката
 
дните от 8 до 10 февруари (вкл.) 2012 г.
(сряда, четвъртък и петък),
 
ще бъдат
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ
за всички училища в страната.