__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На територията на община Мездра няма депонирани и не предстои да бъдат депонирани отпадъци от чужбина

„На територията на община Мездра няма депонирани и не предстои да бъдат депонирани отпадъци от чужбина“. Това се казва в писмен отговор, изпратен от кмета на Община Мездра Иван Аспарухов до Районна прокуратура – гр. Мездра, във връзка с постъпило в Общинска администрация – Мездра писмо с вх. №11.02-10/ 03.02.2020 г. от Районната прокуратура с искане за получаване на информация има ли депонирани и предстои ли да бъдат депонирани отпадъци от чужбина на територията на община Мездра.
 
Проверката се извършва в цялата страна по разпореждане на Главния прокурор на Република България Иван Гешев, дадено с писмо с изх. №1-6/ 21.01.2020 г.    
 
BG_Prokuratura_Logo