____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЗАПОЧНА И КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА В ОБЩИНА МЕЗДРА

ЗАПОЧНА И КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА В ОБЩИНА МЕЗДРА
От днес се приемат  плащания за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци   за 2020 година. При заплащане на цялото задължение – в срок до 30 април, се ползва 5% отстъпка.
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията за местни данъци и такси могат да се платят в брой или чрез ПОС терминал на касите на Информационният център в сградата на Общинска администрация Мездра, по банков път, на всяка една от касите на Изипей /EasyPay/ в страната,  банковите клонове на ОББ и ДСК АД, онлайн офисите на „Български пощи”, както и в кметствата на населените места от общината.
Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията е налична на официалната страница на Общината  mezdra.bg
Предстои да  се подготвят за изпращане данъчните съобщения за 2020 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на м. февруари- началото на м.март.