__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна кампанията за събиране на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. в Община Мездра

Mezdra_Infotsentar 2020_01
 
От днес, 5 февруари 2020 г., се приемат плащания за данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2020 г., информираха от отдел „Местни приходи“ на Община Мездра. При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.
 
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
 
Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени в брой или чрез ПОС терминал на касите на Центъра за информация и административни услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация – Мездра, по банков път, на всяка от касите на Изипей (EasyPay) в страната, банковите клонове на „Обединена българска банка” (ОББ) и Банка „ДСК”, онлайн офисите на „Български пощи”, както и в кметствата на населените места от общината.
 
Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията, е налична на официалната страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/
 
Предстои да бъдат подготвени за изпращане данъчните съобщения за 2020 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на месец февруари – началото на месец март.