__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Поздравителен адрес от кмета на общината по случай 5-ия рожден ден на КСУДЛУ – гр. Мездра

KSUDLU_Mezdra_5g_Pozdravitelen adres_2020