____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра напомня, че крайният срок за плащане на годишната такса за притежаване на домашен любимец е 31 март

Община Мездра напомня на собствениците на домашни любимци, че крайният срок за заплащане на годишната такса е 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец (куче) е в размер на 10 лв.
 
За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. След този срок ще се извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.
 
Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мездра от неговия собственик в срок до три месеца от придобиването му.
 
Важно е да знаете, че:
 
От таксата за притежаване на домашен любимец (куче) са освободени:
 
1.Кучета на инвалиди, отразено в санитарния паспорт на кучето.
2.Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка.
3. Кучета, използвани за опитни цели.
4. Кучета, използвани от Българския червен кръст.
5. Кастрирани кучета.
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обекти.
7. Чипирани кучета – за годината на поставяне на чипа.
 
Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
 
Всеки гражданин може да помогне в усилията на Община Мездра за овладяване популацията на безстопанствените кучета!
 
Ще ни помогнете, ако:
 
Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Общината и заплатят съответната такса.
Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.
Ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
Домоуправителите впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 
Tax_Dog_01

https://www.livechatalternative.com/