__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Н А Р Е Д Б А за провеждане на ХVIII-ти Републикански шосеен пробег „ 3-ти март” гр. Мездра

naredba_Page_2
 
І. Време и място
Шосейните състезания ще се проведат на 03.03.2020 г. (вторник) в град Мездра от 10.00 ч. на площада пред гарата.
ІІ. Възрастови групи, разстояние, часови график
10.10 ч. – Откриване
10.15 ч. – Момичета (родени 2012-2011 г.) І-ІІ клас – 300 м.
10.20 ч. – Момчета (родени 2012-2011 г.) І-ІІ клас – 300 м.
10.25 ч. – Момичета (родени 2010-2009 г.) ІІІ-ІV клас – 500 м.
10.35 ч. – Момчета (родени 2010-2009 г.) ІІІ-ІV клас – 800 м.
10.45 ч. – Момичета (родени 2008-2007 г.) V-VІ клас – 800 м.
10.55 ч. – Момчета (родени 2008-2007 г.) V-VІ клас – 1000 м.
11.05 ч. – Момичета (родени 2006-2005 г.) VІІ-VІІІ клас – 1000 м.
11.15 ч. – Момчета (родени 2006-2005 г.) VІІ-VІІІ клас – 1500 м.
11.30 ч. – Общ старт Девойки мл. възраст (родени 2004 – 2003 г.) – 1500 м. и Юноши мл. възраст (родени 2004 – 2003 г.) – 2000 м.
11.40 ч. – Общ старт Девойки ст. възраст (родени 2002 – 2000 г.) – 2000 м.
и Юноши ст. възраст (родени 2002 – 2000 г.) – 3000 м.
11.55 ч. – Общ старт Мъже (родени преди 2000 г.) – 5000 м. и Жени (родени преди 2000 г.) – 3000 м.
12.30 ч. – Награждаване
ІІІ. Общи положения
1. Списък на състезателите с трите имена, ЕГН и заверен медицински преглед.
2.Картотекираните състезатели участват с номера, определени от БФЛА.
3.Проверка на състезателите ще се извършва преди старта на всяка група.
4.Заявки за участие ще се приемат до 28.02.2020 г. (петък) на
E-mail: n.mineva@mail.bg, Тел. за контакти: 0878273350 – Нели Минева
5.Трасето е асфалт – равен участък. Една обиколка – 500 м.
6. Всеки състезател има право на участие само в една възрастова група.
Документи: Картотеки от БФЛА, копие на акт за раждане или лична карта, заверено медицинско за предсъстезателен медицински преглед.
ІV. Награждаване
Награждаването ще се извърши след приключване на последния старт пред сградата на общината.

 

naredba_Page_1

 

Свали форма за заявяване на участие